تک فرزندی چه مشکلاتی را به وجود می آورد

جالب و خواندنی
21st دسامبر 2019
تک فرزندی چه مشکلاتی را به وجود می آورد

امروزه به علت مشکلات فراوان جامعه تک فرزندی بسیار رایج شده است تک فرزندی باعث می شود که فشار بسیاری روی فرزند باشد و در دوست یابی دچار مشکل شوند.